WOZ waarde te hoog, wat nu?

Is je WOZ waarde te hoog bepaald? Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. In het merendeel van de gevallen kan er in de praktijk worden vastgesteld dat gemeentelijke overheden er alles aan doen om deze waarde zo correct mogelijk te kunnen bepalen. Dit gezegd hebbende is het zo dat er altijd een kans bestaat dat de gemaakte inschatting niet helemaal correct is. Dat is natuurlijk vrij vervelend. Dit niet in het minst omdat een te hoge WOZ waarde leidt tot heel wat nodeloos hoge kosten. In ieder geval, is er een te hoge WOZ waarde bepaald? Dan kan je daar gelukkig wel wat aan doen. Benieuwd om te weten wat je daar nu precies aan kan doen? Dan is verder blijven lezen zeker de boodschap. 

Kan je WOZ waarde te hoog worden berekend? 

In eerste instantie stellen veel mensen zich in de praktijk de vraag of een WOZ waarde te hoog kan worden berekend. De berekening gebeurt namelijk toch door het stadsbestuur of door de gemeente waarin je woont? Dat klopt. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat de berekening zo goed als correct is. Kleine afwijkingen zijn uiteraard altijd mogelijk, maar in het merendeel van de gevallen vormen deze niet meteen een echt probleem. In ieder geval is het mogelijk dat de stad of gemeente waarin je woont een fout maakt bij het uitvoeren van hun berekening. De WOZ waarde kan daardoor (veel) te hoog uitvallen waardoor je er graag bezwaar tegen aan zal willen tekenen.

Wat kan je doen bij WOZ waarde te hoog dan precies tegen doen?

Wanneer je WOZ waarde te hoog is bepaald zal je tot de vaststelling komen dat je aanzienlijk hogere belastingen en heffingen zal moeten betalen. Dat is natuurlijk behoorlijk vervelend. Wanneer je het hier niet mee eens bent zal je kunnen concluderen dat je gelukkig wel bezwaar kan aantekenen. Dit bezwaar kan worden ingediend binnen de periode van zes weken volgend op de zogenaamde WOZ beschikking. Wanneer deze periode is verstreken kan je voor het lopende jaar geen bezwaar meer indienen. Let op, de manier waarop je bezwaar kan aantekenen kan sterk afhankelijk zijn van de gemeente waarin je woont. Ook hier dien je dan ook zeker rekening mee te houden wanneer je niet voor vervelende verrassingen wenst te komen te staan.

Denk goed na over het aantekenen van je bezwaar

Wanneer je WOZ waarde te hoog is gelegen is de kans ontzettend groot dat je daar bezwaar tegen aan wenst te tekenen. Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze vermoeden dat dit sowieso erg interessant is. Dat is echter niet in eender welke situatie het geval, integendeel. Het is bijvoorbeeld zo dat heel wat mensen er op een zeker ogenblik voor gaan kiezen om de woning waar ze eigenaar van zijn te verkopen. Wanneer dat eveneens geldt voor jou kan je de afweging maken of bezwaar aantekenen tegen de berekende WOZ waarde wel echt interessant is. In het merendeel van de gevallen blijkt dat namelijk helemaal niet zo te zijn, integendeel. Ook wanneer je WOZ waarde te hoog is gelegen is bezwaar aantekenen dus niet altijd meteen de interessantste keuze.